Min första golden

Happy – min andra golden

Min hundbana började någon gång i de tidiga tonåren med två bostonterrier i rad. Även om jag visserligen hade en hund så var detta inget som senare inspirera till ytterligare hundar. Mitt egentliga hundintresse tog fart i mitten på åttiotalet då jag inspirerad av en goldenägande bekant köpte en golden per annons i GöteborgsPosten. Denna min första golden tävlade jag mycket lydnad med och även bruks, både spår och sök. Tyvärr blev hon ihjälkörd framför ögonen på mig det året hon var tre år och på toppen av sin lydnadskarriär. Hade inte olyckan varit framme hade vi tävlat SM i lydnad det året.

Jag letad omgående efter en ny golden med liknande stamtavla och hittade en med samma far i Sundsvall, 80 mil bort. Efter först en tågresa för att bese valpen och sedan en flygresa för att hämta valpen var jag åter hundägare. Valpen satt i mitt knä på flyget hem och tilldrog sig vederbörlig uppmärksamhet. Av olika anledningar så återupptogs inte tävlingskärriären i lydnad utan hon fick ”bara” vara min bästa kompis.

När tiken var åtta år tyckte jag det var dags att skaffa ytterligare en golden men nu skulle det bli en golden av jaktstam var det tänkt. Jag blev emellertid och tyvärr övertalad att istället satsa på en vanlig golden och tillsammans med valp och den äldre tiken gick vi vår första kurs i jakt. Redan på ett mycket tidigt stadium insåg jag att den nyköpta valpen inte motsvarade dom förväntningar man har rätt att ställa på en jakthund så jag insåg redan innan valpen var ett halvår att det var dags att köpa ytterligare en golden och denna gången skulle det vara omöjligt att övertala mig till något annat än en golden av jaktstam.