Jiep

Jiep är en jaktcocker som kom till mig när han var 7 månader och han hade då missat en hel del av den viktiga socialiseringen. Hade Jiep varit människa hade han definitivt diagnostiseras med en massa bokstäver, men det är en mycket trevlig och social kille. Jiep har mycket egen vilja och man får ofta påminna honom om vad som gäller. Då ser han lika förvånad ut varje gång och verkar på fullt allvar mena att det här har du aldrig talat om för mig. Jiep har dock utvecklats till en mycket duktig jakthund och då i första hand som apportör. När det är jakt fungerar han som en riktigt effektiv apportör och är lika duktig som mina retriever. Änder som skadats och krupit undan spårar han upp och apporterar. Ibland får han även vittring på helt friska änder under söket och dom stöter han då upp och dom blir på så sätt åter med i jakten.

Här finns Jieps fotogalleri på bg photo.